x

    lob (decanaat/vervolgopleiding)

    Op de Vitusmavo vinden we het belangrijk dat je kiest wat bij jou past. Om je hierbij te helpen hebben we in alle klassen Loopbaanontwikkeling en –begeleiding (LOB). Al vanaf de eerste klas krijg je loopbaangesprekken. We begeleiden je bij het maken van keuzes, zowel voor je vakken op school als voor een vervolgopleiding (mbo of havo). In de onderbouw zijn er LOB-activiteiten als het Gooi on Stage. En in in de bovenbouw is er een arbeidsoriëntatieweek en zijn de bezoeken van mbo-opleidingen.