x

  mavo todo

  Op de Vitusmavo hebben we Mavo ToDo: Toepassingsgericht en Doelgericht onderwijs. Theorie en praktijk gaan samen op de Mavo ToDo. Je kiest samen met de school een leerroute die bij jou past. In die leerroute blijft de Vitusmavo jou begeleiden tot en met het examen.

  Aan het einde van leerjaar 2 kiest de leerling uit de volgende profielen:

  • Technologie & Media
  • Marketing & Business
  • Hospitality & Health

  Met deze stromingen kan de leerling terecht op een aansluitende mbo-opleiding. Een vierde stroming is

  • De havo-route

  die voorbereidt op Havo ToBe (Toepassingsgericht en Betekenisvol) op het Vituscollege.

  De vragen die de Mavo ToDo-leerling zichzelf gedurende de hele schoolloopbaan blijft stellen – en die wij als school blijven stellen – zijn: Wie ben ik? – Wat kan ik? – Wat wil ik? – Wat ga ik doen?

  Op de Vitus Mavo ToDo werken we in vier blokken van 8 weken met aansluitend een ToDo-week. Een blok bestaat uit klassikale lessen, Vitusuren, Focusmomenten en een project. In projecten werken twee of meer vakken samen rond een thema of beroep. De ToDo-week bestaat uit sport, cultuur, reparatie, inhalen, verdieping, LOB, afronding projecten en presentaties. In de hogere klassen horen hier ook profielkeuze, excursies, de buitenlandreis en examentraining bij.